search
top
Currently Browsing: Süşarés (Gal-italic)

Salvóm al Süşarés!

La şmana pasada a sun turnà a Süşèra a fà ᶌíşita a la mé famèa e an bèl mumént mé nòna l’ha tirà föra di fòi ᶌèç. A gh’éra scrét adli puesíi in dialét ad l’èpuca dal 1980, dedicadi a di prufesúr mòrt i an indré. L’è stà stran e al stés témp interesànt lèşar quèl indla léngua adla mé tèra. L’è mia na còşa c’a sücéd tròp daspés da lèşar quèl in... read more

top